Aarhus Universitets segl

Formidling

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) skal varetage et socialt ansvar, fuldstændig ligesom virksomheder påtager sig ”corporate social responsibility”. Det stiller krav til valget af forskningsområder, ligesom det stiller krav til samarbejdet mellem forskning og praksis og til forskningsformidling.

Centeret vil

  • arbejde aktivt med at styrke forskningsformidlingen. Centeret vil invitere alle interesserede og relevante aktører til at deltage i et udviklingsprojekt med arbejdstitlen ”Ugeskrift for lærere og pædagoger”
  • forberede udviklingen af en ”aktualitetsservice”. Når uddannelsespolitiske emner dukker op i offentligheden er ambitionen, at NCS kan bidrage med en hurtig forsknings-screening for at bidrage med et vidensgrundlag for debatten: Hvad siger forskningen? Hvilke erfaringer er der fra udlandet?
  • udvikle nye metoder til forskningsformidling, som er baseret på, at forskningsformidling ikke er en envejsaktivitet, men snarere kan opfattes som en samproduktionsaktivitet, hvor praktikerne har en anden, men lige så aktiv rolle som forskerne
  • igangsætte en digital, fagfællebedømt NCS-skriftserie, der publicerer forskningsrapporter m.v. fra NCS-projekter
  • styrke samarbejdet mellem universiteter og professionshøjskoler, således at de forskellige perspektiver og muligheder udnyttes
  • være vært for og arrangør af en årlig, national uddannelseskonference, hvor centeret på baggrund af aktuelle forskningsresultater og med deltagelse af internationale gæster i samspil med andre aktører vil sætte en dagsorden for uddannelsesdebatten i Danmark.