Aarhus Universitets segl

Nyt udviklingsprojekt sætter fokus på læring og trivsel for de mindste

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt skal styrke samspillet mellem forskning og praksis i dagtilbud og skabe ny viden om indsatser, der understøtter børns trivsel, udvikling og læring.

Kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling på kort og på lang sigt. Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet har i samarbejde igangsat et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal styrke grundlaget for dagtilbuds arbejde med kvalitet i den pædagogiske praksis. Projektet vil undersøge, hvordan ledelsen og det pædagogiske personale i dagtilbud kan arbejde vidensbaseret og systematisk med forældresamarbejde og pædagogiske læreplaner. Indsatsen vil have et særligt fokus på børn i udsatte positioner.

Projektet vil give ny viden om, hvordan forskning kan virke i praksis med det pædagogiske personale som aktive udviklere af indsatser, der matcher lokale behov. Der skal arbejdes med at udvikle samarbejdet med forældrene om børns læring og med at styrke trygge og inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud for alle børn. Da der er tale om et forsknings- og udviklingsprojekt, er de konkrete indsatser ikke fastlagt, men de vil blive udviklet i tæt samarbejde med de deltagende kommuner. Forskere og konsulenter understøtter de deltagende ledelser og det pædagogiske personale i afprøvning og implementering af indsatserne og står til rådighed med viden, rådgivning, kompetenceudvikling og sparring.

Interesserede kommuner har haft mulighed for at søge om deltagelse i projektet, og der bliver lavet samarbejdsaftaler med otte kommuner. Projektet løber fra januar 2017 til sommeren 2018. Herefter bliver resultaterne, i form af indsigter, redskaber og metoder udviklet og afprøvet i projektet, formidlet til landets øvrige kommuner og dagtilbud.

Projektet gennemføres af Rambøll Management Consulting, Nationalt Center for Skoleforskning, VIA University College og UCC i tæt samarbejde med kommunale forvaltninger og dagtilbud.

Yderligere oplysninger

  • Lars Qvortrup, professor, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU v/ Aarhus Universitet, lq@edu.au.dk,  tlf.: 27 84 40 05
  • Hanne Nielsen, projektleder, Rambøll Management Consulting, hann@ramboll.com, tlf.: 51 61 79 73
  • Anne Kjær Olsen, uddannelseschef, UCC, AKOL@ucc.dk, tlf.:  41 89 85 40
  • Lise Høgh, forsknings- og udviklingsleder, VIA University College, lhjo@via.dk, tlf.: 87 55 17 21
  • Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Pernille Mathiessen, Pernille.Matthiesen@stukuvm.dk, tlf.: 33 92 50 63
  • Børne- og Socialministeriet, Kontoret for Dagtilbud: Lise Bendix Lanng, lbla@sm.dk, tlf.: 25 83 64 09