Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference om professionel kapital

I januar var Program for Læringsledelse og Dafolo værter for en konference om professionel kapital, hvor professor Andy Hargreaves var hovedtaler. 500 skoleledere deltog.

03.02.2017 | Nationalt Center for Skoleforskning

Det er alment anerkendt, at en af de vigtigste og mest udfordrende professioner i et moderne samfund er lærerprofessionen. Lærerprofessionen er vigtig, fordi det er lærerne og pædagogerne, der bidrager til at skabe næste generations borgere. Den er udfordrende, fordi en af de mest komplekse professionelle opgaver er undervisningsopgaven. Det kræver omfattende didaktiske, pædagogiske, menneskelige og sociale kompetencer at være lærer og pædagog. Det kræver tid og kapacitet til samarbejde. Det kræver, at der opbygges professionel kapital i skoler og dagtilbud.

Den 31. januar 2017 var Program for Læringsledelse (PFL) under NCS og Dafolo værter for en konference om professionel kapital. Gæsten var professor Andy Hargreaves, som sammen med professor emeritus Michael Fullan er forfatter til bogen ”Professional Capital” (2012). Den udkom i 2016 på dansk med titlen ”Professionel Kapital” (Dafolo).

Any Hargreaves blev introduceret af Lars Qvortrup, leder af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS). Foran et publikum på 500 skoleledere gennemgik Andy Hargreaves de tre hovedelementer af professionel kapital:

  • Menneskelig kapital
  • Social kapital
  • Beslutningskapital

I sine oplæg tog Andy Hargreaves afstand fra styringsmetoder som New Public Management og fra snævre test-systemer. Han understregede, at alle professionelle indsatser skal være informeret af evidens, men at data og forskning skal understøtte en bred pædagogisk indsats. For undervisning handler ikke bare om faglig udvikling, men også om trivsel, kreativitet og menneskelige og sociale kompetencer – ikke mindst i vor tid hvor idealet om den frie, oplyste borger igen er sat under pres.

Konferencen sluttede med en podiediskussion mellem Andy Hargreaves og Lars Qvortrup om professionel kapital i en dansk kontekst.

Konferencen blev facilitetet af Jacob Fuglsang fra Politiken.

Konference