Aarhus Universitets segl

Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen - et praksisforskningsprojekt

Forskningsprojektet undersøger skolepædagogers professionelle bidrag til at øge lavt præsterende drenges deltagelse, læring og udvikling i indskolingen. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepædagoger fokuserer målrettet på at udvikle stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge. Projektet fokuserer på to opgavefelter; skolepædagogernes forberedelse sammen med læreren og skolepædagogernes bidrag til et forbedret forældresamarbejde i forhold til lavt præsterende drenge.

Stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge fordrer en helhedsorienteret indsats, hvor hovedtesen er, at pædagogprofessionen kan bidrage til at løse den udfordring skolerne står med i forhold til den udsatte gruppe af lavt præsterende drenge.

August 2017 – oktober 2018


Budget

Ca. 750.000 kr., herfra fra BUPL: 700.000 kr.


Deltagende institutioner

DPU, Aarhus Universitet, NCS, DPU, Aarhus Universitet, University College Nordjylland (UCN) og University College Sjælland (UCSj)