Aarhus Universitets segl

Mad og måltider i dagtilbud

I de danske daginstitutioner er maden og måltidet et vigtigt omdrejningspunkt i børnenes hverdag og i det pædagogiske og køkkenfaglige arbejde. Ifølge dagtilbudsloven skal den mad, der tilbydes i institutionerne være sund.

Projektet har dog den antagelse, at hvis børn skal blive motiveret til at spise sundere, er det ikke nok at tilbyde dem en ernæringsmæssig rigtig mad, det handler i høj grad også om at skabe en god måltids-setting, og her spiller en professional tilgang til måltidet, tværfagligt samarbejde (og forældredialog) en afgørende rolle.

Projektet ønsker at komme nærmere, hvad værktøjer der kan forbedre børnenes måltid, konkret kan være – både i institutioner med madordninger og hjemmebragte madpakker.

Projektet ønsker på baggrund af et mixed method design, at indsamle viden og afprøve nye praksisformer, som kan danne grundlag for anbefalinger og inspiration til, hvordan forældre, pædagoger, køkkenfaglige og ledelse, på tværs af fagligheder, kan professionalisere arbejdet med mad og måltider.

Projektet er med til at udarbejde nye anbefalinger til hvordan den pædagogiske tilgang og rammerne påvirker børnenes måltidsoplevelser og præferencer. Projektet er finansieret af Fødevarestyrelsen.

Budget: 3.206.000 kr.

Deltagende institutioner: DPU/AU samt 11 kommuner, 13 institutioner, 64 deltagere