Aarhus Universitets segl

Læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik (Evaluering af folkeskolereform)

Undersøgelsen af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik indgår som et led i evalueringen af folkeskolereformen. Undersøgelsen gennemføres som et mixed method-studie over to runder, hvor første runde er gennemført i skoleåret 2015/16 og anden runde gennemføres i skoleåret 2017/18. Undersøgelsen lægger særlig vægt på følgende forhold: 

  1. hvordan målstyret undervisning i dansk og matematik udvikler sig som led i implementeringen af folkeskolereformen,
  2. hvordan læringsmål bruges i dansk- og matematikundervisningen og
  3. hvilken betydning det har for elevernes faglige udbytte og trivsel.

 Undersøgelsen gennemføres for Undervisningsministeriet med en samlet budgetramme på 5 mio. kr.

Deltagende institutioner: DPU/AU og VIA