Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvalitet i dagtilbud

Formålet med projektet er at udarbejde en kortlægning og analyse af kvalitet i dagtilbud i Danmark baseret på validerede kvalitetskriterier og med høj reliabilitet.

Der findes allerede i ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale) et opdateret internationalt bud på, hvordan man måler kvalitet i dagtilbuddet. Værktøjet er oversat til dansk (Forlaget Hogrefe).

Udfordringen er, at de standarder, der bruges i ECERS-3, snarere afspejler nordamerikanske og angelsaksiske ideer om kvalitet i dagtilbuddet end danske, nordiske og måske europæiske, hvor der ofte lægges vægt på andre kvalitetskriterier end dem, man finder i ECERS-3.

Samtidigt er der fortsat et komparativt behov for vurderingen af kvalitetsstandarden og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udarbejde et måleredskab uden at medtænke ECERS-3, som danner international standard.

Derfor er en af hensigterne at udarbejde en række tilføjelser til den internationale standard, der tilgodeser danske/europæiske velfærdsstatslige normer og derved bygge bro mellem de kontekstbundne kvalitetskriterier og mulighed for international sammenligning.

Budget: ca. 1 mio. kr.

Deltagende institutioner: UCN og NCS/DPU/AU