Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad siger ECERS-3 om kvaliteten af danske daginstitutioner?

ALYST PÅ GRUND AF ÆNDRINGER I FORSAMLINGSFORBUDDET - NCS/DPU og Akademi for Pædagogiske Test og Evaluering inviterer til seminar mandag d. 7. september 2020 kl. 16.30-18.30 på Campus Emdrup.

16.06.2020 | Helle Klareskov

Dato man 07 sep
Tid 16:30 18:30
Sted DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, Lokale 220 Festsalen

Det er på ingen måde nyt, at der på daginstitutionsområdet diskuteres kvalitetsforståelser og kvalitetsmålinger.

I halen på Kvalitetsreformen fra 2007 er disse diskussioner med årene blevet stadig mere intensiveret. Seneste bud er EVA rapporten ’Læringsmiljø i kommunale børnehaver’ som ønsker at sætte fokus på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i 88 danske daginstitutioner ved hjælp af observationsredskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3).

Undersøgelsen har fået debatten til at blusse op, fordi kritikere bl.a. finder, at ECERS-3 som måleinstrument er behæftet med de samme udfordringer som alle andre måleinstrumenter og styringsredskaber, der forsøger at få et objektiverende greb om menneskelig social praksis.


Program

16.30-16.40
Velkoms
v/Lone Svinth, Lektor, PhD. og Vicecenterleder for NCS/dagtilbud

16.40-17.20 
I maskinrummet på ECERS-3
v/Torben Næsby, Lektor, PhD, UCN

  • Torben har stået for indsamling af data i ECERS-3 undersøgelsen og indleder med at fortælle om undersøgelsens design, metodevalg og resultater. Dernæst vil han åbne for en diskussion af, hvordan ECERS-3 og ITERS-3 kan danne grundlag for dialog om kvalitet i en dansk kontekst – herunder værktøjernes muligheder og begrænsninger.

17.20-17.30
Pause

17.30-18.20 
Problemer med ECERS-3 – kontrolformer og quick-fixes
v/ Jan Thorhauge Frederiksen, Lektor og ph.d., KU

  • I sit oplæg sætter Jan bl.a. spørgsmål ved, om ECERS-3 som måleinstrument fortæller os noget præcist om praksis og om disse målinger kan tænkes at påvirke praksis på en uhensigtsmæssig eller uforudsigelig måde? Jan vil med afsæt i forskning om praksismodeller og performance management vise, hvordan ECERS-3 allerede i den måde, det bruges på nu (af både kommuner, konsulenter og Evalueringsinstituttet), har vist sig problematisk.

18.20-18.30
Diskussion og afrunding
v/Christian Christrup Kjeldsen, Lektor, dr.phil. Centerleder NCS


Målgruppe: Forskere, undervisere, studerende, kommuner, konsulenter, politikere, pædagoger, organisationer

Dato: 7. september 2020, 16.30-18.30

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, Lokale 220 Festsalen

Pris: Seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen

Deadline for tilmelding: oplyses senere

I første omgang er pladserne på seminaret forbeholdt deltagere, der var tilmeldt det oprindelige seminar i april 2020. Der åbnes for tilmelding til eventuelt ledige pladser og adgang til opskrivning på venteliste derudover sidst i juni.

Nu åben for tilmelding

Tilmeld dig her
Seminar