Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed i madkundskabsdidaktik

Akademi for Madkundskabsdidaktik / Åbent seminar

13.08.2019 | Helle Klareskov

Dato tor 16 jan
Tid 10:00 16:00
Sted DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning D, Lokale 174

Klima, bæredygtighed og øko-kritisk bevidsthed fylder mere og mere på den politiske dagsorden, og også i skolen.

I Madkundskab er det ikke nyt at eleverne arbejder med bæredygtighed og forskellige former for fødevare­produktion for at kvalificere deres kritiske beslutningstagning hvad angår mad og måltider. Men måderne, der undervises på, er vidt forskellige.

Ny pædagogisk og didaktisk forskning på området kan omsættes i praksis, i undervisningen og i den pæda­gogiske hverdag.

På dette åbne heldagsseminar vil vi sætte fokus på den nye viden og på omsætteligheden. At seminaret er åbent betyder, at alle – både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne.

Vi ser frem til Akademiets 1. åbne seminar, som landets seks professionshøjskoler har været med til at forme og som Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) har støttet ved at sponsorere forplejningen.


Dato: 16. januar 2020, 9.45-16.00

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning D, Lokale 174

Workshop lokaler: D174, D168A & D166

Pris: 350,00 kr.

Deadline for tilmelding: 10. januar 2020

Deadline for afmelding: 10. januar 2020

Tilmeld dig her


Program

9:45-10:00
Morgenkaffe

10.00
Velkomst
v/ Viceinstitutleder og Leder af NCS Christian Christrup Kjeldsen, DPU/Aarhus Universitet

10:10-10:50
Grønt så det smager
v/ Professor Ole G. Mouritsen, Smag for Livet, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Nogle fravælger at spise dyr og bliver vegetarer eller veganere. Andre søger efter erstatning for kød fra landdyr for at spise mere klimavenligt og måske mere bæredygtigt. Andre igen ønsker at spise mere grønt, fordi de mener, at det er sundt og giver en varieret og næringsrig kost. Hvad man så end har af grund til at ville spise mere grønt, melder det spørgsmål sig, om man kan lave så velsmagende mad af grønt, at man i længden kan holde ud at spise mere og mere forskelligt grønt. Jeg kommer med et par bud på svar herpå.

10:50-11:00
Kort pause

11:00-11.30
Etik, moral og moralisering hvad angår bæredygtighed
v/ Professor Karen Wistoft, Smag for Livet, DPU/Aarhus Universitet

Klima og bæredygtighed er de helt store aktuelle temaer på den globale, politiske og pædagogiske dagsorden. Jeg får ofte spørgsmålet: ”Hvis bare vi spiser efter de ti kostråd og undgår madspild, er vi så ikke godt rustet og med til fremme bære­dygtigheden” Eller: ”Hvis vi leger vegetarer hver anden uge, er det så nok i forhold til CO2 regnskabet”? I begge spørgsmål er der et mix mellem etik, moral og moralisering. Det vil jeg belyse i systemteoretisk forstand og give et eksempel på den moralske smag – ej at forveksle med en løftet pegefinger. 

11:30-12:15
Et positivt og bredt perspektiv på bæredygtighed, smag og mad
v/ Lektor Jonas Lysgaard, DPU/Aarhus Universitet

Brundtland rapporten fra 1987 og FNs verdensmål fra 2015 understreger vigtigheden af at tænke på bæredygtighed som et begreb, der altid er spændt ud mellem forskellige udfordringer og dilemmaer. Det er åbenbart ikke nok kun at tænke på miljø og klima; vi skal også tænke på social og økonomisk bæredygtighed. Dette er blevet nuanceret igennem FNs 17 verdensmål fra 2015, der også eksplicit sætter fokus på mad gennem mål 2 Stop sult, men også gennem mål 3 Sundhed og trivsel og ikke mindst mål 14 og 15 Livet i havet og på land. UNESCO udgav i 2017 rapporten ’Uddannelse for verdensmål for bæredygtig udvikling’ og der kom et præcist fokus på, at bæredygtighed også handler om trivsel, smag, velvære og kritisk forståelse af, hvilket samfund man lever i og hvordan det brødføder sig selv. I et didaktisk perspektiv er det afgørende, at vi ikke kun benytter mad som en måde at fokusere på kombinationen af korrekt ernæring og samtidig minimering af CO2 aftryk på. Mad og smag kræver. at eleverne forholder sig kritisk og oplyst til maden og måltiderne. En måde at undervise med dette er at tage udgangspunkt i et positivt og bredt bæredygtighedsbegreb i forhold til mad og smag.

12:15-13:00
Frokostbuffet

13:00-13:30
Mad og fødevarer som udgangspunkt for pædagogik for bæredygtighed - politiske og samfundsmæssige perspektiver
v/ Lektor PhD Nanna Jordt Jørgensen, Københavns Professionshøjskole

Med udgangspunkt i konkrete, empiriske eksempler vil jeg sætte fokus på centrale dilemmaer i pædagogisk arbejde med mad og fødevarer, samt diskutere, hvordan mad og fødevarer kan danne udgangspunkt for en bredere pædagogik for bæredygtighed med fokus på politiske og samfundsmæssige perspektiver. Præsentationen trækker på et igangværende forskningsprojekt på Københavns Professionshøjskole, som har Pædagogik for Bæredygtighed i dagtilbud og professionsuddannelse som omdrejningspunkt.

13:30-14:00
Bæredygtighedsteori og -undervisning i madkundskab
v/ Lektor PhD Helle Brønnum Carlsen, Københavns Professionshøjskole

Et helt nyt undervisningsmateriale om bæredygtighed til madkundskab er klart til at blive taget i brug. Materialet indeholder en teoribog baseret på nyeste viden om bæredygtighed, mad, madlavning og måltider. Desuden indeholder materialet en praksisbog med opskrifter og gode idéer, der kan bruges i undervisningen. Jeg har selv stået i spidsen for udviklingen og udarbejdelsen af dette materiale, der er finansieret af Spar Nord, og vil præsentere det til inspiration.  

14:00-14:45
Workshops
Hvordan omsætter vi den formidlede viden/forskning i praksis?

14:45-15:00
Kaffepause

15:00-15:50
POP-UPs

  • "Styrk maddannelse" v/ Lektor Connie Greffel Frerks, UCSYD & Lektor Camilla Damsgaard, UCN
  • "Maddannelse med lokale rødder" v/ Lektor Susanne Tønneskov Hansen, PH Absalon
  • "Stop madspild" v/ Lektor Helle Brønnum Carlsen
  • "Kend din mad" i Aarhus Kommune, v/ Adjunkt Jacob Christensen, DPU/Aarhus Universitet

Tak for i dag!
v/ Professor Karen Wistoft, DPU/Aarhus Universitet

Seminar