Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad siger ECERS-3 om kvaliteten af danske daginstitutioner?

UDSKUDT - NY DATO OPLYSES SENERE - NCS/DPU og Akademi for pædagogiske test og evaluering inviterer til seminar tirsdag den 14. april kl. 16-18, Campus Emdrup

18.02.2020 | Helle Klareskov

Dato tir 14 apr
Tid 16:00 18:00
Sted DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, Lokale 220 Festsalen

Det er på ingen måde nyt, at der på daginstitutionsområdet diskuteres kvalitetsforståelser og kvalitetsmålinger.

I halen på Kvalitetsreformen fra 2007 er disse diskussioner med årene blevet stadig mere intensiveret. Seneste bud er EVA rapporten ’Læringsmiljø i kommunale børnehaver’ som ønsker at sætte fokus på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i 88 danske daginstitutioner ved hjælp af observationsredskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3).

Undersøgelsen har fået debatten til at blusse op, fordi kritikere bl.a. finder, at ECERS-3 som måleinstrument er behæftet med de samme udfordringer som alle andre måleinstrumenter og styringsredskaber, der forsøger at få et objektiverende greb om menneskelig social praksis.


Program

16.00-16.10
Velkoms
v/Lone Svinth, Lektor, PhD. og Vicecenterleder for NCS/dagtilbud

16.10-16.50
I maskinrummet på ECERS-3
v/Torben Næsby, Lektor, PhD, UCN

  • Torben har stået for indsamling af data i ECERS-3 undersøgelsen og indleder med at fortælle om undersøgelsens design, metodevalg og resultater. Dernæst vil han åbne for en diskussion af, hvordan ECERS-3 og ITERS-3 kan danne grundlag for dialog om kvalitet i en dansk kontekst – herunder værktøjernes muligheder og begrænsninger.

16.50-17.00
Pause

17.00-17.40
Problemer med ECERS-3 – kontrolformer og quick-fixes
v/ Jan Thorhauge Frederiksen, Lektor og ph.d., KU

  • I sit oplæg sætter Jan bl.a. spørgsmål ved, om ECERS-3 som måleinstrument fortæller os noget præcist om praksis og om disse målinger kan tænkes at påvirke praksis på en uhensigtsmæssig eller uforudsigelig måde? Jan vil med afsæt i forskning om praksismodeller og performance management vise, hvordan ECERS-3 allerede i den måde, det bruges på nu (af både kommuner, konsulenter og Evalueringsinstituttet), har vist sig problematisk.

17.40-18.00
Diskussion og afrunding
v/Christian Christrup Kjeldsen, Lektor, dr.phil. Centerleder NCS


Målgruppe: Forskere, undervisere, studerende, kommuner, konsulenter, politikere, pædagoger, organisationer

Dato: 14. april 2020, 16.00-18.00

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, Lokale 220 Festsalen

Pris: Seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen

Deadline for tilmelding: 10. april 2020


Tilmeld dig her


Seminar