Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Madmæssig mangfoldighed i madkundskabsundervisningen


Vi lever i et globalt og multikulturelt samfund, hvilket blandt andet afspejles i den mad, vi spiser - eller ikke spiser. Madkulturer og måltider forandrer sig over tid, sted og anledning, og vi skaber i høj grad vores identitet gennem maden.

Alt dette har også indflydelse på faget Madkundskab, der udvikler og forandrer sig i takt med den madmæssige mangfoldighed. Det gælder både i forhold til køn, alder, religion, etnisk oprindelse, uddannelse, erhvervsbaggrund, holdninger, interesser, følelser og meget mere.

Der er ingen retningslinjer, lærebøger eller andet, der kan guide lærere ift. hvordan de på bedst mulig vis kan arbejde med madmæssig mangfoldighed i madkundskabsundervisningen. Det er heller ikke tidligere undersøgt i Danmark, hvordan det forholder sig i praksis: Hvad gør den enkelte lærer?

Det er derfor formålet med denne undersøgelse at indsamle viden om den enkelte lærers praksis og didaktiske valg. Vi håber derfor, at du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen ved at klikke her:

https://survey.au.dk/LinkCollector?key=9ZX957F2L69P

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler samt Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Læs evt. mere om undersøgelsens baggrund her: https://skoleliv.dk/debat/art8064241/Der-er-brug-for-en-debat-om-skolens-rolle-i-elevernes-madvaner

Resultaterne vil blive offentliggjort ved senere lejlighed. Foreningen for madkundskab vil informere herom.