Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekt Sangglad - virker det?

Hvad er effekten af sanginstitutioner? Synger børn mere, styrker det deres sociale kompetencer og deres trivsel? Bliver de gladere af at synge? Det vil NCS undersøge i et evalueringsprojekt.

31.01.2017 | Nationalt Center for Skoleforskning

Sangglad er et nyt projekt fra Sangens Hus, som Nordea-fonden støtter med 16,1 mio. kr. ud af et samlet budget 23,3 mio. Med Sangglad bliver 100 daginstitutioner over hele landet certificerede sanginstitutioner – klædt på til at give sang og sangglæde en helt central plads i børns dagligdag.

Sangglad tilbyder daginstitutioner med børn i alderen 2,9-6 år et langt, intensivt og praksisnært udviklingsforløb, hvor hver institution i tæt samarbejde med en af projektets sangkonsulenter opbygger en stærk og langtidsholdbar sangkultur.

Sangglad er i august 2016 startet op som pilotprojekt i syv udvalgte daginstitutioner, og i begyndelsen af 2017 udvælges de ca. 25 daginstitutioner, som kommer med i projektets første større runde med start i august 2017.

Men virker indsatsen, og hvad er effekten? Synger børn mere, styrker det deres sociale kompetencer og deres trivsel? Bliver de gladere af at synge? Det vil Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) undersøge i et evalueringsprojekt, der starter i foråret 2017. Lektor Sven-Erik Holgersen fra DPU, Aarhus Universitet er ansvarlig for evalueringen, som indgår i det samlede projekt.

Yderligere information

Sven-Erik Holgersen
Lektor, DPU, AU
Mobil: 8716 3625

Lars Qvortrup
Leder, NCS, DPU, AU
Mobil: 2784 4005


Om Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang, der har til formål at styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer og indenfor alle genrer. I Sangens Hus er der gennem en række sangprojekter blandt andet fokus på sang i skoler, daginstitutioner, på beskæftigelsesområdet og i forhold til integration og inklusion.
Et væsentligt fokus for Sangens Hus er at fremme sangglæden blandt børn og unge og motivere dem til at synge mere og bedre.

Se mere på www.sangenshus.dk

Om NCS

NCS (Nationalt Center for Skoleforskning) (skole og dagtilbud) er placeret på DPU, Aarhus Universitet. NCS’s mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere bidrager til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft, fordi det er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

Pædagogik, læring og filosofi