Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Participatory continous professional development in a competent ECEC System

Den 5. december besøgte Jan Peeters NCS/DPU

18.12.2019 | Helle Klareskov

Torsdag d. 5. december var NCS vært for et særdeles velbesøgt seminar med Dr. Jan Peeters fra Centre for Innovation in the Early Years på Ghent Universitet.

Et af de hovedspørgsmål som Jan Peeters kom omkring i sit oplæg var hvordan det kan være at nogle daginstitutioner vedbliver med at videreudvikle og forny deres pædagogiske praksis, mens andre daginstitutioner år efter år reproducerer en stagnerende praksis.

Blandt hans centrale pointer var, at det kræver en holistisk tilgang til professionsudvikling herunder fælles værdier og visioner samt kollektive refleksioner hvis pædagogisk praksis skal vedblive med at udvikle sig.

Han pegede også på lederen og de kommunale ressourcer som centrale elementer og hans pointe var, at det er alt for snævert, at udpege den enkelte pædagogiske medarbejder eller den enkelte stue som ansvarlig for den pædagogiske praksis.

Jan Peeters anbefaler, at der i stedet skabes professionelle læringsfællesskaber baseret på gensidighed, dialog og faglig sparring på tværs af faggrupper og daginstitutioner.

Videnudveksling