Publikationer

Publikationer

På denne side kan du finde en oversigt over publikationer der er udgivet af NCS og tilhørende projekter.

Empirisk skole- og dagtilbudsforskning - Rapport serie fra NCS

2017


Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS #1 2017
Portræt af elever med særlige behov
Niels Egelund, Thomas Nordahl, Ole Hansen, Pia Guttorm Andersen og Lars Qvortrup


Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS #2
Fagligt lavt præsterende elever: Hvem får støtte?
Niels Egelund, Thomas Nordahl, Ole Hansen, Pia Guttorm Andersen og Lars Qvortrup


 

 

Publikationer 2018

Rapporter

Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2016
Teknisk rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning  


 

 

Publikationer 2017

Videnskabelige artikler


ECERS-3 og kvalitetsvurdering i dagtilbud i Danmark
Torben Næsby

DOI: https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n22.260

Resume:  Vi har et problem med, at vi herhjemme generelt antager at have en god kvalitet i dagtilbud. Vi ved bare ikke om det er rigtigt. God – i forhold til hvad?