Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

”Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud” er et forskningsprojekt støttet af KL, FOA og BUPL.

Formålet med projektet er at undersøge hvordan danske dagtilbud i praksis skaber gode udviklingsbetingelser for alle børn. Dette sker med udgangspunkt i en dybdegående undersøgelse af, hvad der kendetegner dagtilbud (1) som har en høj andel af børn i socialt udsatte positioner og som samtidig (2) skaber gode udviklingsmuligheder for børnene.

Hovedvægten lægges således på at beskrive virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, som er lykkedes med at udvikle en pædagogisk praksis, der inkluderer alle børn og dermed skaber særlig gode udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner.

Op til 18 virkningsfulde dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) udvælges på baggrund af forskellige kriterier som fx sociale normeringer, friplads og eller sociale kort samt deres virkningsfuldhed.

Projektansvarlige er professor/mso Charlotte Ringsmose (forskningsprogramleder for Læring, Didaktik og Innovation) samt lektor Lone Svinth, (forskningsprogrammet for Læring, Didaktik og Innovation samt Nationalt Center for Skoleforskning).

Projektet varer 1½ år og afvikles i perioden 2017-2018. Bevillingen er på kr. 2.650.000 kr.

Projektet er baseret på både kvantitative og kvalitative delanalyser og består af en kombination af registeropgørelser og kvalitative kriterier bl.a. i forbindelse med udvælgelsen af dagtilbud, spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative observationsstudier og interviews.

Udgangspunktet for forskningsdesignet er, at kvalitet i dagtilbud både afhænger af proces- og strukturparametre, hvorfor begge dele indgår i dette forskningsprojekt.

Projektet er baseret på et samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, KL, FOA og BUPL samt VIVE (tidl. SFI).