Program for læringsledelse - skole

”Program for læringsledelse – skole” er støttet af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation. I Programmet deltager 13 kommuner med i alt 240 skoler med ca. 80.000 folkeskoleelever og 10.000 lærere, pædagoger, ledere og forvaltningsmedarbejdere. Programmet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet (LSP) og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) samt de 13 kommuner.

Programansvarlig er professor Lars Qvortrup, Nationalt Center for Skoleforskning (NCS).

Programmet gennemføres i perioden 2015 til og med 2019. Det samlede budget er 30 mio. kr.

Programmets hypotese er, at hvis der gennemføres pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling, der systematisk understøttes af og bevidst arbejder på grundlag af data for læring og trivsel, vil dette føre til en markant, dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel, af forældrenes tillid til skolen og af medarbejdernes professionelle selvanerkendelse.

Derfor gennemføres der i september-oktober 2015, 2017 og 2019 en omfattende kortlægning, der er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer, som besvares af alle skolens elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre.

Resultatet af kortlægningen omsættes til kvalitetsprofiler for kommuner, skoler og klasser og til læringsrapporter for hver enkelt kommune. På baggrund af disse identificeres der pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling for alle lærere, pædagoger og ledere.

Om målet nås, afgøres ved at sammenligne skolernes performance ved projektstart i 2015, i 2917 og ved projektets afslutning i 2019.

Deltagende institutioner: AAU-DPU/AU samt 13 kommuner

 

Læs mere om Program for læringsledelse her