Program for læringsledelse - Dagtilbud

”Program for læringsledelse - dagtilbud” omfatter Hedensted, Billund, Kolding, Fredericia, Svendborg og Nordfyn. Samlet vedrører programmet 175 Matrikler (børnehaver, vuggestuer og dagpleje), 250 i ledelserne, 2700 pædagogisk personale, 31.000 børn og heraf ca. 4500 i alderen 4-5 år. Programmet gennemføres i perioden 2015 til og med 2019.

Forskningsansvarlig er lektor Ole Henrik Hansen, DPU, Aarhus Universitet.

Det samlede budget er ca. 18 mio. kr.

Det overordnede mål for Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse er at forbedre alle implicerede børns trivsel, læring og udvikling. Den pædagogiske praksis i dagtilbud er defineret af læreplaner og læringsmål, og begrebet synlig læring har vundet indpas overalt. Det fælles ansvar er, at alle børn udvikler sig, lærer mest muligt og trives bedst mulig.

Derfor er alle læringsledere; medarbejdere og ledere i dagtilbud leder læring, og det samme gør dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere. De leder først og fremmest børns trivsel, udvikling og læring, men også medarbejderes og kollegers læring.

Programmets hypotese er, at hvis der gennemføres pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling, der systematisk understøttes af og bevidst arbejder på grundlag af data for læring og trivsel, vil dette føre til en markant, dokumenterbar forøgelse af børns trivsel, læring og udvikling.

Derfor gennemføres der i september-oktober 2015, 2017 og 2019 en omfattende kortlægning, der er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer, som besvares af alle medarbejdere og de ældste børn.

Resultatet af kortlægningen omsættes til kvalitetsprofiler for kommuner og dagtilbud og til læringsrapporter for hver enkelt kommune. På baggrund af disse identificeres der pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling for alle medarbejdere.

Deltagende institutioner: DPU/AU-AAU samt seks kommuner

 

Læs mere om Program for læringsledelse her