Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Chancelighed gennem legende lærende samspil

”Chancelighed gennem legende lærende samspil” er et forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Veluxfondens tværgående program.

Formålet med projektet er at udvikle legende lærende samspil mellem pædagoger og børn i udsatte positioner i Lolland Kommune. 30 pædagoger og medhjælpere fra syv dagtilbud deltager på 10 laboratoriedage sammen med forskere om at udvikle og eksperimentere med legende, lærende mødeøjeblikke med henblik på at udvide børns deltagelsesmuligheder.

Projektansvarlige er professor/mso Charlotte Ringsmose (forskningsprogramleder for Læring, Didaktik og Innovation) samt lektor Lone Svinth, (forskningsprogrammet for Læring, Didaktik og Innovation samt Nationalt Center for Skoleforskning).

Projektet er toårigt og gennemføres i perioden 2017 til 2019. Bevillingen fra Velux er på 3,2 mio. kr.

I projektet arbejder vi på - sammen med det pædagogiske personale - at udvikle engagerede og lærerige voksen-barn samspil, målrettet 3-6 årige børnehavebørns trivsel og udvikling af bl.a. opmærksomhed, selvregulering og sprog.

Projektet vil undersøge om pædagogiske møder, hvor barnet inviteres til flere meningsfulde deltagelsesmuligheder, bringer barnets udvikling i mere frugtbare retninger. Mellem laboratoriedagene arbejder pædagoger og medhjælpere med deres samspil med de børn, som de selv oplever er i risiko for marginalisering og udsathed.

Både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er taget i anvendelse, og udvælgelsen af indsatsinstitutioner er baseret på en tilfældig udvælgelse, hvor halvdelen af kommunens institutioner er indsatsinstitutioner og den anden halvdel kontrolgruppe.

Ved projektets start blev der indsamlet data på alle børnehavebørn – sprogvurderinger og et spørgeskema om børns trivsel og adfærd (SDQ), som personalet udfyldte. Derudover udarbejdede forskerne KIDS vurderinger af læringsmiljøet.

Projektets antagelse er, at hvis der gennemføres pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling, der systematisk understøttes af og bevidst arbejder på grundlag af data for læring og trivsel, vil dette føre til en dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel samt læringsmiljøets kvalitet.

Der gennemføres endvidere en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som besvares af alle pædagoger i kommunen vedrørende pædagogisk selvomsorg (pre- og posttest). Derudover vil der være en lang række kvalitative undersøgelser bl.a. baseret på teoretisk informeret analyser af videooptagelser fra deltagernes egen praksis, deltagernes praksisfortællinger samt interviews af deltagerne.

Projektet er baseret på et samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, Lolland Kommune og VIVE (tidl. SFI).