Profil

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016. Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal:

  • styrke dansk forskning i dagtilbud og skole
  • bidrage til bedre koordinering og tættere samarbejde
  • sikre at forskningen bliver til gavn for og formidles til dagtilbud og skoler i hele landet.

Mission

Nationalt Center for Skoleforsknings mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere bidrager til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft, fordi det er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

Vision

Visionen for Nationalt Center for Skoleforskning er, at centeret i sit virke bidrager til, at der fem år efter centerets oprettelse i 2016 er et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem forskningsmiljøer, end det var tilfældet ved oprettelsen, og at samspillet mellem uddannelsesforskning, lærer- og pædagoguddannelse og professionel praksis i skoler og dagtilbud og i kommunale og nationale uddannelsesforvaltninger er lige så konstruktivt, selvfølgeligt og gensidigt respektfuldt, som det er inden for andre professioner.