Kontakt Nationalt Center for Skoleforskning

Centerleder

Lars Qvortrup

Professor
M
H bygn. D, 141
P +4527844005

Vice-centerleder (Dagtilbud)

Vice-centerleder (Skole)

Forskningsformidling

Sekretær