Reducing the Achievement Gap between Students of High and Low Socioeconomic Status

Et seminar i Nationalt Center for Skoleforsknings seminarrække om School Effectiveness ved Simon Calmar Andersen, Trygfondens Børneforskningscenter, AU

07.05.2018 | Helle Klareskov

Dato fre 08 jun
Tid 13:00 15:00
Sted Lokale 344, Bygning 1483, Nobelparken, Jens Chr. Schous Vej 4, 8200 Aarhus N

På trods af al den tid børn tilbringer i skolen er det ikke lykkedes at udligne forskelle i skolepræstationer mellem elever med henholdsvis høj og lav socioøkonomisk status (SES). Dette gælder også for Danmark, som er et af de mest egalitære samfund i verden.

På dette seminar præsenteres resultaterne af et lodtrækningsforsøg, som undersøger effekten af at øge lærernes undervisningstid, samtidig med at lærerne får adgang til løbende data vedrørende deres elevers læsefærdigheder.

Undersøgelsen viser:

  • at lærerne før forsøget fejlvurderede læsefærdigheder for elever med lav socioøkonomisk status;
  • at forsøget forbedrede lærernes vurdering af elever med lav socialøkonomisk status;
  • at effekten er størst for lærere, der før forsøget kun brugte tests i begrænset omfang;
  • og – ikke mindst – at forsøget forbedrede læseevnen for elever med lav socioøkonomisk status og dermed reducerede forskellen mellem elever med henholdsvis høj og lav socioøkonomisk status.

Seminaret afsluttes med nogle generelle refleksioner over brugen af lodtrækningsforsøg i TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Oplægsholder

Simon Calmar Andersen, Professor, Aarhus Universitet

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.
Tilmeldingsfrist: 7. juni 2018

Tilmeld dig her


Seminar