Interaktiv workshop i grundlæggende kvantitative dataanalyser

Aflyst på grund af for få tilmeldinger. Vi prøver at finde nye datoer i løbet af efteråret.

16.05.2018 | Nationalt Center for Skoleforskning

Dato man 13 aug ons 15 aug
Tid 10:30    16:00
Sted Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1481, lokale 262

AFLYST på grund af for få tilmeldinger


Workshoppen er tiltænkt forskere, ph.d'er, postdoc'er, adjunkter, lektorer og professorer, som enten ikke i deres daglige forskning inddrager eller anvender kvantitative og statistiske metoder eller blot befinder sig på et statistisk begynderniveau.

Kurset introducerer nogle af de grundlæggende ideer, der ligger bag såvel beskrivende som forklarende statistik, og det forsøges mest muligt, at der trækkes på deltagernes tidligere viden.

På kurset diskuteres den reduktionistiske karakter, som statistiske informationer og forklaringer i nogle tilfælde kan tage, men der fokuseres ligeledes på de videnmæssige styrker og muligheder forskellige typer af kvantitative metoder kan frembringe.

Kurset fokuserer specifikt på styrker og svagheder knyttet til eksempelvis test og måling af pædagogiske fænomener.

Målsætning

Den overordnede målsætning for kurset er

  • dels at forbedre deltagernes kompetence i forhold til at forstå logikken bag kvantitative metoder,
  • dels at inspirere og skabe et grundlag, hvorpå deltagerne er i stand til kritisk og reflekteret at læse kvantitativ litteratur og forskning og
  • dels at skabe grundlæggende statistiske kompetencer, således at den enkelte deltager fremmedrettet har mulighed for at kunne foretage sine egne kvantitative analyser.

Kurset indeholder et overordnet praktisk sigte, som skal give kursisterne et forhåndsindtryk af og en praktisk indsigt i det frit tilgængelige statistikprogram R.

Kurset skal ses som det første af tre følgende mål:

  1. Introduktion til kvantitative metoder;
  2. Praktisering og selvlæring af specifikke statistiske værktøjer inden for dit egent fagområde;
  3. Avanceret brug af specifikke metoder.

Sted og dato: DPU, Campus Aarhus, Nobelparken, Bygning 1481, lokale 262 - 13-15. august 2018

Tid: Sessionerne er struktureret således, at første del fra 10.30-12.30 tager udgangspunkt i instruktion, mens anden del fra 13.30-16.00 er rettet mod den praktiske udførelse af statistiske analyser.
Der er indlagt frokostpause mellem de to sessioner. Frokost er ikke inkluderet i prisen.

Målgruppe: ansatte i pædagogisk forskning (ph.d'er, postdoc'er, adjunkter, lektorer og professorer). 

Forberedelse: Forventet læsning/forberedelse annonceres rettidigt før kurset.
Undervisere: Felix Weiss og Christian Christrup Kjeldsen.
Sprog: Der undervises/instrueres både på dansk og engelsk

Tilmelding: Via Webshop. Som ansat ved AU vælger du AU intern afregning.
Deadline for tilmelding: 31. Juli 2018
Pris: 2,250 kr. incl. 25% moms, excl. frokost

Workshop