Interaktiv workshop i grundlæggende kvantitative dataanalyser (Aarhus)

Workshop i statistik med særligt fokus på test og måling af pædagogiske fænomener. Afholdes i Aarhus 25. og 29. september samt 5. og 6. oktober 2017. (Afholdes desuden på DPU, Aarhus Universitet i Emdrup (København) den 11., 18., 21. og 22. september 2017).

20.04.2017 | Nationalt Center for Skoleforskning

Dato man 25 sep fre 06 okt
Tid 10:30    16:00
Sted Aarhus (adresse oplyses senere)

Denne workshop er tiltænkt forskere, ph.d’er, postdoc’er, adjunkter, lektorer og professorer, som enten ikke i deres daglige forskning inddrager eller anvender kvantitative og statistiske metoder eller blot befinder sig på et statistisk begynderniveau.

På workshoppen introduceres nogle af de grundlæggende ideer, der ligger bag såvel beskrivende som forklarende statistik. Det forsøges mest muligt at trække på deltagernes tidligere viden.

På workshoppen diskuteres den reduktionistiske karakter, som statistiske informationer og forklaringer i nogle tilfælde kan tage, men der fokuseres ligeledes på de vidensmæssige styrker og muligheder, som forskellige typer af kvantitative metoder kan frembringe.

Workshoppen fokuserer specifikt på styrker og svagheder knyttet til eksempelvis test og måling af pædagogiske fænomener.

Målsætning

Den overordnede målsætning for workshoppen er at:

  • forbedre deltagernes kompetence i forhold til at forstå logikken bag kvantitative metoder
  • inspirere og skabe et grundlag, hvorpå deltagerne er i stand til kritisk og reflekteret at læse kvantitativ litteratur og forskning
  • skabe grundlæggende statistiske kompetencer, således at den enkelte deltager fremmedrettet har mulighed for at kunne foretage sine egne kvantitative analyser.

Workshoppen indeholder et overordnet praktisk sigte, som skal give kursisterne et forhåndsindtryk af og en praktisk indsigt i det frit tilgængelige statistikprogram R. Kurset skal ses som det første af tre følgende mål:

  1. Introduktion til kvantitative metoder
  2. Praktisering og selvlæring af specifikke statistiske værktøjer inden for dit egent fagområde
  3. Avanceret brug af specifikke metoder

Tid, sted og tilmelding

Aarhus: Den 25. og 29. september samt 5. og 6. oktober 2017.
Adresse og lokale bliver oplyst senere.
Pris: 2250 kr. inkl. moms.

Tilmeld workshop - Aarhus

 

 

Bemærk, at der afholdes en tilsvarende workshop i Emdrup (København) den 11., 18., 21. og 22. september 2017.

Som ansat ved Aarhus Universitet vælger du "AU intern afregning" ved tilmelding.

Deadline for tilmelding: 1. september 2017.

Der undervises/instrueres både på dansk og engelsk.

Sessionerne er struktureret således at første del fra kl. 10.30-12.30 tager udgangspunkt i instruktion, mens anden del fra kl. 13.30-16.00 er rettet mod den praktiske udførelse af statistiske analyser. Der er indlagt frokostpause mellem de to sessioner.

Forventet læsning/forberedelse annonceres før kurset. Der kan forekomme øvelser fra gang til gang.

Undervisere

Alle underviserne er ansat på DPU, Aarhus Universitet.

Videnskabelig assistent Mikkel Vembye
Adjunkt Felix Weiss
Lektor Christian Kjeldsen
Professor MSO Jeppe Bundsgaard

Workshoppen er arrangeret i samarbejde mellem Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), DPU, Aarhus Universitet og professionshøjskolerne.

Workshop