Afholdte arrangementer

fre 19 maj
10:30-14:45 | DPU, Aarhus Universitet, Niels Juels Gade 84, Lokale 2110-124, 8200 Aarhus N
Har den problemorienterede arbejdsform sejret ad helvede til?
Har den problemorienterede arbejdsform gjort studerende mere kritiske og selvstændige? Eller har det store fokus på problemformuleringen i uddannelsessystemet snarere bidraget til en standardisering af elevernes og de studerendes læreprocesser? Del af møderækken ”Den Professionelle Offentlighed” organiseret af NCS & DPU.
fre 31 mar
13:00-15:00 | Lokale 130, bygning A, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Effektivitetsvurderinger - meget mere komplicerede end man normalt tror
Professor Tone Kvernbekk er oplægsholder på dette første seminar i Nationalt Center for Skoleforsknings seminarrække om ”School Effectiveness”.
tor 30 mar
09:30-16:30 | DPU, Aarhus Universitet, festsalen og aulaen, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Professionel dømmekraft
Nøglen til børns læring og udvikling er dygtige og veluddannede medarbejdere, der kan udøve professionel dømmekraft. Men hvordan styrker forskningsviden læreres og pædagogers professionelle dømmekraft?
tor 02 mar
09:00-16:00 | Scandic Aarhus City
Konference: Efter New Public Management
Hvordan skal styringen af den offentlige sektor se ud i de kommende ti år? Vær med til årets konference, hvor startskuddet går til en ny styringsmodel for den offentlige sektor sammen med landets førende politikere, forskere, embedsmænd, fagforeningsledere og faglige ledere.